Informacija apie įvykį:
Įvykio data ir laikas*
Įvykio valstybė, savivaldybė* 
Įvykio vieta/adresas*
Kaip užregistruotas
įvykis?*
Policijos poskyris
Jūs esate*:
Eismo įvykio kaltininko (vairuotojo) duomenys:
Vardas, pavardė* 
Asmens kodas
Transporto priemonės markė* modelis
Transporto priemonės valstybinis Nr.*
Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo (TPVCAPD) poliso (liudijimo) serija ir numeris
Nukentėjusiojo duomenys:
Vardas, pavardė* 
Asmens / įmonės kodas
Nukentėjo:
Transporto priemonės markė* modelis
Transporto priemonės valstybinis Nr.*
Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo (TPVCAPD) poliso (liudijimo) serija ir numeris
Nukentėjęs kitas turtas*
Įvykio aprašymas*
Ar buvo sužaloti žmonės?*
Sužaloti asmenys* (vardas pavardė, kontaktai)
PRAŠAU DRAUDIMO IŠMOKĄ MOKĖTI Į: ?
Vardas, pavardė/pavadinimas 
Asmens/įmonės kodas
Gavėjo banko sąskaitos numeris (IBAN)*
Pranešimą pildo:
Vardas, pavardė* 
Telefono Nr.*
El. pašto adresas*

Prie šio pranešimo prisekite:

  1. Eismo įvykio deklaraciją
  2. Kitus, su eismo įvykiu susijusius, dokumentus ar nuotraukas, jei turite
 
Įveskite tekstą iš paveiksliuko:

 
* - privalomas laukas.
? - išsamus paaiškinimas.